Innehållsöversikt

Alltid öppet

Appsöks beskrivning av appen:

Alltid Öppet ger vårdkontakter på distans inom Region Stockholm. Den ger möjlighet till videomöten eller textärenden (chatt). Ökad tillgänglighet med rutin att kunna ansluta tecken- eller annan språktolk i videomöten. Inloggning via såväl mobilt Bank-ID som Freja eID plus gör tjänsten tillgänglig för flera. Det något lägre betyget på appen är p g a att det finns flera förbättringsområden vad gäller tillgänglighet för alla.

Fakta om utförd validering

Enhet som användes:

Apple iPhone 12

Operativsystem:

iOS 14.4.1

Senast validerad:

6 maj 2021

Arbetar du med råd och stöd om appar hos Habilitering och hälsa i Stockholm?

Ansök om användarkonto till "Appsök för yrkesverksamma" som ger åtkomst till fler sökmöjligheter och fördjupad information via denna länk: Registrera användare