Innehållsöversikt

Bornholmsstugan

Appsöks beskrivning av appen:

En app för läsinlärning via Bornholmsmodellen. I appen får man öva på att läsa och förstå ljudenligt stavade ord och korta meningar. Övningarna är i form av memory i fem svårighetsnivåer. När man lyckats med en övning låser man upp en enkel bok som man får läsa.

Fakta om utförd validering

Enhet som användes:

Apple iPad Air 2

Operativsystem:

iOS 13.3.1

Senast validerad:

11 maj 2020

Arbetar du med råd och stöd om appar hos Habilitering och hälsa i Stockholm?

Ansök om användarkonto till "Appsök för yrkesverksamma" som ger åtkomst till fler sökmöjligheter och fördjupad information via denna länk: Registrera användare