Innehållsöversikt

DayCape

Appsöks beskrivning av appen:

En app med stöd för planering av dagen och veckan. Aktuell aktivitet markeras, man får påminnelse och en timer visar hur länge aktiviteten håller på. Aktiviteterna planeras i ett webbverktyg. Man kan lägga till egen aktivitet i appen men kan då enbart använda bilder som lagts till i bildbiblioteket. Webbverktyget behövs även för att redigera inlagda aktiviteter. En extra funktion är att man kan markera med en ikon vad man tyckte om aktiviteten och få en feedback på det. Man kan inte gå tillbaka eller framåt mer än 7 dagar. Appens styrka är att man kan komma åt sitt schema i många olika enheter. Nackdelen är att appen är begränsad i sin funktion, kräver anpassning i webben och kräver ett abonnemang.

Fakta om utförd validering

Enhet som användes:

Apple iPad Air 2

Operativsystem:

iOS 13.3.1

Senast validerad:

21 februari 2020

Arbetar du med råd och stöd om appar hos Habilitering och hälsa i Stockholm?

Ansök om användarkonto till "Appsök för yrkesverksamma" som ger åtkomst till fler sökmöjligheter och fördjupad information via denna länk: Registrera användare