Innehållsöversikt

My Own Interactions

Appsöks beskrivning av appen:

MOI är en kalenderapp som främst visar händelserna i en veckovy eller, när man går in på en händelse en dag, en aktivitet i taget den dagen. Man kan se starttiden för aktiviteten i digital och analog tidsvisning. Du kan lägga till bild, film, text och ljud samt en anteckning till varje händelse. Man kan använda färgkodning för dagarna.

Fakta om utförd validering

Enhet som användes:

Apple iPad Air 2

Operativsystem:

iOS 13.3

Senast validerad:

24 januari 2020

Arbetar du med råd och stöd om appar hos Habilitering och hälsa i Stockholm?

Ansök om användarkonto till "Appsök för yrkesverksamma" som ger åtkomst till fler sökmöjligheter och fördjupad information via denna länk: Registrera användare