Innehållsöversikt

PASCO

Appsöks beskrivning av appen:

En AKK-app för de som använder auditiv skanning eller sk Talade val. Man skriver listor som talsyntesen läser upp. Appen kan styras av en medhjälpare eller av personen själv med hjälp av kontakter. Appen är än så länge under utveckling och Ace Centre i England som tagit fram den ser gärna att man tar kontakt med dem för förslag på utveckling och exempel på användning.

Fakta om utförd validering

Enhet som användes:

Apple iPhone 6 Plus

Operativsystem:

iOS 12.4.8

Senast validerad:

28 augusti 2020

Arbetar du med råd och stöd om appar hos Habilitering och hälsa i Stockholm?

Ansök om användarkonto till "Appsök för yrkesverksamma" som ger åtkomst till fler sökmöjligheter och fördjupad information via denna länk: Registrera användare