Innehållsöversikt

Undra om känslor

Appsöks beskrivning av appen:

I appen kan man träna på att tolka miner och känslouttryck. Det ser ut som ett memory men det handlar om att försöka hitta och matcha motsvarande känslouttryck som Undra visar bland korten. Appen går att använda på Svenska men även finska, nordsamiska och tornedalsfinska.

Fakta om utförd validering

Enhet som användes:

Apple iPad Air 2

Operativsystem:

iOS 13.3.1

Senast validerad:

22 april 2020

Arbetar du med råd och stöd om appar hos Habilitering och hälsa i Stockholm?

Ansök om användarkonto till "Appsök för yrkesverksamma" som ger åtkomst till fler sökmöjligheter och fördjupad information via denna länk: Registrera användare