Innehållsöversikt

Översikt för Appsök

 1. Startsida
 2. Om Appsök
 3. Information
 4. Inloggning för yrkesverksamma
 5. Sök efter appar
  1. Kognitivt stöd
   1. Tid och planering
    1. Timer
    2. Klocka
    3. Schema
    4. Kalender
   2. Minnesstöd
    1. Listor, checklistor
    2. Steg för steg beskrivningar
    3. Dagbok
    4. Anteckningar
   3. Hitta & bli hittad
  2. Kommunikativt stöd
   1. AKK
    1. Tidig AKK
    2. Symbolbaserad AKK
    3. Textbaserad AKK
  3. Pedagogik och träning
   1. Lek och lär
    1. Orsak-Verkan
    2. Memory och minneslek
    3. Sortera och kategorisera
    4. Musik och Ljud
   2. Böcker och bildspel
   3. Träna motorik och styrsätt
    1. Träna motorik
    2. Träna styrsätt
   4. Läs- och skrivinlärning
   5. Positiv förstärkning
   6. Minnesträning
   7. Språkutveckling
  4. Service och tjänster
   1. E-Tjänster
   2. Sociala medier, fjärrkommunikation
    1. Fjärrkommunikation
    2. E-post
 6. Översikt (Denna sida)