Innehållsöversikt

Översikt för Appsök

 1. Startsida
 2. Om Appsök
 3. Information
 4. Inloggning för yrkesverksamma
 5. Sök efter appar
  1. Kognitivt stöd
   1. Tid och planering
    1. Timer
    2. Klocka
    3. Schema
    4. Kalender
   2. Minnesstöd
    1. Listor, checklistor
    2. Steg för steg beskrivningar
    3. Dagbok
    4. Anteckningar
   3. Hitta & bli hittad
   4. Kompenserande läs- och skrivstöd
    1. Skrivstöd
  2. Kommunikativt stöd
   1. AKK
    1. Tidig AKK
    2. Symbolbaserad AKK
    3. Textbaserad AKK
  3. Pedagogik och träning
   1. Lek och lär
    1. Orsak-Verkan
    2. Memory och minneslek
    3. Pussel
    4. Sortera och kategorisera
    5. Musik och Ljud
    6. Rita och måla
    7. Matcha
    8. Lärande lek
   2. Böcker och bildspel
   3. Sociala färdigheter
    1. Sociala berättelser
    2. Seriesamtal
    3. Ritprat
    4. Tolka och förstå andra
   4. Träna motorik och styrsätt
    1. Träna motorik
    2. Träna styrsätt
   5. Läs- och skrivinlärning
   6. Positiv förstärkning
   7. Minnesträning
   8. Språkutveckling
  4. Hälsa, fritid och nöje
   1. Hälsa och Vård
    1. Må bra
  5. Service och tjänster
   1. E-Tjänster
   2. Sociala medier, fjärrkommunikation
    1. Fjärrkommunikation
    2. E-post
 6. Översikt (Denna sida)