Innehållsöversikt

Översikt för Appsök

 1. Startsida
 2. Om Appsök
 3. Information
 4. Inloggning för yrkesverksamma
 5. Sök efter appar
  1. Kognitivt stöd
   1. Tid och planering
    1. Timer
    2. Klocka
    3. Schema
    4. Kalender
   2. Minnesstöd
    1. Listor, checklistor
    2. Steg för steg beskrivningar
    3. Dagbok
    4. Anteckningar
   3. Hitta & bli hittad
  2. Kommunikativt stöd
   1. AKK
    1. Tidig AKK
    2. Symbolbaserad AKK
    3. Textbaserad AKK
  3. Pedagogik och träning
   1. Lek och lär
    1. Orsak-Verkan
    2. Memory och minneslek
    3. Pussel
    4. Sortera och kategorisera
    5. Musik och Ljud
    6. Rita och måla
    7. Matcha
   2. Böcker och bildspel
   3. Läs- och skrivinlärning
   4. Träna motorik och styrsätt
    1. Träna motorik
    2. Träna styrsätt
   5. Positiv förstärkning
   6. Minnesträning
   7. Språkutveckling
  4. Service och tjänster
   1. E-Tjänster
   2. Sociala medier, fjärrkommunikation
    1. Fjärrkommunikation
    2. E-post
 6. Översikt (Denna sida)